Kortfattet og pålitelig om å behandle fobier

Kortfattet, relevant og pålitelig: Helsebiblioteket abonnerer på kunnskapsbaserte oppslagsverk som beskriver hvordan psykiske lidelser bør behandles. Les hva de skriver om fobier.

Fobier er overdreven eller irrasjonell angst for ting eller situasjoner. Ill.foto: Don89, iStockphoto

De omfattende kunnskapskildene BMJ Best Practice og UpToDate kom best ut i Helsebibliotekets anbudskonkurranse for faglige oppslagsverk. Mens BMJ Best Practice er britisk, blir UpToDate utarbeidet i USA. UpToDate er mest omfattende. Clinical Evidence er en mer begrenset tjeneste som oppsummerer effekten av forskjellige behandlinger med høye krav til forskningsgrunnlaget.

Selv om de alle bygger på den beste og mest oppdaterte forskningen, kan de tre kildene av og til gi forskjellige svar.

BMJ Best Practice

Fobier er overdreven eller irrasjonell frykt for spesifikke ting eller situasjoner som utløses av faktisk eller forventet eksponering for tingene eller situasjonene. Pasienten forsøker gjerne å unngå slik eksponering eller lider seg gjennom eksponering med ekstrem angst. Overdreven frykt kan føre til handlingslammelse eller forstyrre dagliglivets gjøremål. Det foreligger svært sprikende tall for hvor stor utbredelsen av fobier er: I USA anslås det at mellom 9 og 13 prosent av befolkningen opplever en fobi i løpet av livet, mens i Storbritannia har man, ifølge Best Practice, en livstidsforekomst på rundt 2 prosent.

BMJ Best Practice har oversiktlige kapitler for forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging.

Differensialdiagnostikk-kapitlet om fobier er ganske detaljert. Det kan være en utfordring å skille spesifikke fobier fra panikkangst med eller uten agorafobi, sosial angst, posttraumatisk stresslidelse og separasjonsangst. Oppslagsverket gir også en trinn-for-trinn-beskrivelse av diagnostikken.

Best Practice skiller mellom behandlingsanbefalinger for akutt og vedvarende fobi. For voksne med akutt fobi anbefales benzodiazepiner som førstevalg, men for barn anbefales “contingency management”, en slags støtteterapi der man belønner positiv atferd. Benzodiazepiner skal ikke gis til barn. For vedvarende fobier skiller oppslagsverket mellom  subkliniske symptomer og hyppige symptomer som forstyrrer dagliglivet. For subkliniske symptomer anbefales psykoedukasjon, mens for hyppigere symptomer er kognitiv atferdsterapi førstevalget. Benzodiazepiner kan også brukes til voksne. Til barn er kognitiv atferdsterapi med “contingency therapy” førstevalget. Best Practice angir graden av dokumentasjon for effekten av hver enkelt behandling.

UpToDate

UpToDate   har separate kapitler for fobi generelt og spesifikke fobier hos barn og voksne . Vanlige spesifikke fobier er frykt for dyr, insekter, høyder, vann, trange rom og flyskrekk. Agorafobi (fra gresk: frykt for torg, åpne plasser), er angst for eller unngåelse av, situasjoner det kan være flaut eller vanskelig å forlate, eller der hjelp ikke er tilgjengelig.

Oppslagsverket har egne kapitler om sosial angst og agorafobi .

Det kan være litt vanskeligere å finne fram i UpToDate enn i Best Practice, til gjengjeld er innholdet mer omfattende.

Helsebibliotekets søk

Helsebibliotekets søkemotor søker i mange kilder samtidig, og treff i oppslagsverkene framheves øverst i trefflisten. Du kan søke på norsk og få treff på engelsk. Denne oversettelsen bygger på ei ordbok som blir vedlikeholdt og videreutviklet ved Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

  • Søk i Helsebiblioteket på fobi
  • Søk på phobia hos BMJ Best Practice
  • Søk på phobia hos UpToDate

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .
Artikkelen oppdatert 18.06.2020.

Les mer om angst og oppslagsverk , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/kortfattet-og-palitelig-om-a-behandle-fobier)