Lær deg motiverende intervju (Helsedirektoratet.no)

Motiverende samtale er det norske navnet på metoden Motivational Interviewing som ofte blir forkortet til MI.

 Ill.foto: track5, iStockphoto

Lær mer om motiverende intervju. Ill.foto: track5, iStockphoto

Metoden er en målrettet og klientsentrert samtaleform som kan brukes når man ønsker å bygge opp en klients indre motivasjon til endring.

MI kan brukes på mange områder der endring av problematisk atferd er ønskelig, for eksempel i forbindelse med terapi, i forhold til rådgivning og i konsultasjon, m.m.

Vi håper disse sidene vil gi deg en bedre innsikt i motiverende samtale.

MI in a nutshell

Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke egen motivasjon og engasjement i forhold til endringer.

MI-analyse

Gjennom gjentatte studier ser vi en sammenheng mellom grad av empati hos behandler og klient resultat (outcome).

Les mer her: Motiverende samtale / Motivational Interviewing (MI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/laer-deg-motiverende-intervju-helsedirektoratet.no)