Lær om musikkterapi gjennom video – et klikk unna

Helsebiblioteket har laget en samling av korte filmer og andre lenker om musikkterapi, for personer med ulike psykiske vansker.  Musikk kan være til hjelp i arbeidet med barn, eldre og flere andre grupper.

Musikkterapi har effekt. Ill.foto: SilviaJansen, istockphoto

Musikkterapi kan hjelpe for flere problemer. Ill.foto: SilviaJansen, istockphoto

Universitetet i Bergen har, i samarbeid med, laget en film om musikkterapi. Filmen viser flere eksempler på vellykket gjennomføring av musikkterapi. Filmen starter med å vise bruk av musikk for barn med autismespekterlidelser, og hvordan disse barna deltar på lik linje med andre barn når musikkterapeuten kommer til barnehagen. En relativt fersk Cochrane-rapport konkluderte med at musikkterapi kan være nyttig for barn med autismespektrumlidelser.

Et privat firma har spesialisert seg på musikkterapi, og har lagt ut en video om hvordan musikkterapi kan gjennomføres for eldre og demente. Se musikkterapeutene.no.

Fagforbundet har laget en video fra Lunden senter for demens i Sandefjord der pleiepersonell forteller om erfaringer med bruk av musikk i arbeidet med beboerne.

Musikkterapi kan også brukes for folk som har hatt traumatiske opplevelser eller kommer fra en annen kultur. Helsefilm har laget en film om en musiker som kom til Norge som flyktning fra Balkan. Han arbeider med musikkterapi for barn av flyktninger. Mange barn av innvandrere har et mangelfullt ordforråd selv om de snakker uten aksent, og dette kan være til hinder for deltakelse i fellesskap. Musikk kan være til hjelp for å fremme deltakelse, mestring og fellesskapsfølelse.

Det finnes en forening for musikkterapi. Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Foreningen samarbeider med andre organisasjoner for et bedre musikktilbud for mennesker med spesielle behov.

Helsebiblioteket har flere tidsskrifter som handler om musikkterapi, og oppslagsverket UpToDate har artikler om bruk av musikkterapi ved flere forskjellige sykdommer og problemer.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, barn og ungdom, flyktninger og innvandrere, psykisk utviklingshemming og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/laer-om-musikkterapi-gjennom-video-et-klikk-unna)