Legedekning ved rus- og allmennpsykiatriske poliklinikker (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Ruspasienter og psykiatriske pasienter har høy grad av komorbide somatiske lidelser, behandles mindre for de somatiske sykdommene og har høy dødelighet.

En ny avhandling viser at leger har en forventning om at alkohol kan redusere indre stress.Ill.foto: carlofranco, iStockphoto

Store forskjeller i legedekning og rutiner for legevurdering og blodprøvetaking. Ill.foto: carlofranco, iStockphoto

 

Av M C Moen

Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge legedekningen ved allmennpsykiatriske poliklinikker og ruspoliklinikker, om man har rutiner for legevurderinger av alle pasienter og om man har innført rutineblodprøver.

MATERIALE OG METODE I perioden desember 2012-mai 2013 ble det sendt e-post med fem spørsmål til de nevnte poliklinikkene. Oversikt over poliklinikkene ble skaffet via helseforetakenes hjemmesider og supplert med informasjon fra Fritt sykehusvalg. 78 allmennpsykiatriske poliklinikker, 39 ruspoliklinikker og 18 allmennpsykiatriske poliklinikker med rusteam ble kontaktet.

RESULTATER Svarprosenten var 90. Legedekning (antall andre fagårsverk per legeårsverk) varierte fra 1,3 til 140 (gjennomsnitt 9,4 og median 5,0). Ved 5  % av poliklinikkene oppga man at alle pasienter møtte lege i løpet av behandlingsløpet, mens 53  % av poliklinikkene oppga at alle pasienter ble vurdert indirekte av lege ved inntaksvurdering og/eller tverrfaglig team/behandlingsmøte. 19  % av poliklinikkene hadde rutineblodprøver ved oppstart av behandling.

FORTOLKNING Resultatene tyder på at det er store forskjeller både i legedekning og rutiner for legevurdering og blodprøvetaking ved allmennpsykiatriske poliklinikker og ruspoliklinikker.

Legedekning ved rus- og allmennpsykiatriske poliklinikker (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/legedekning-ved-rus-og-allmennpsykiatriske-poliklinikker-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)