- Leger bør anbefale meditasjon til stressede pasienter (JAMA)

– Leger bør ha kjennskap til at meditasjon kan redusere stress og forbedre psykisk helse – og anbefale pasienter med psykisk stress å meditere. Det slår britiske forskere fast i en ny studie.

Mennesker har drevet med meditasjon i flere tusen år. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Mange kommer til fastlegen med helseproblemer som kan føres tilbake til stress og psykiske plager. Kan meditasjon være et alternativ til disse pasientene, som et tillegg til ordinær behandling?

Ja, viser en ny metaanalyse fra Storbritannia. Oversikten viser at meditasjon kan redusere de negative helsemessige konsekvensene av psykisk og fysisk stress.

Forfatterne søkte i en rekke databaser etter studier som sammenlignet effekten av meditasjon med placebo, på stressrelaterte områder som angst, depresjon, konsentrasjon, rusbruk, spisevaner, søvn, smerte og vekt.

Metaanalysen omfattet 47 relevante studier med totalt 3515 deltakere, og viste at:

  • Meditasjonsprogrammer basert på mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, hadde moderat positiv effekt ved angst, depresjon og smerte. Forfatterne fant noe kunnskap om at mindfulness-meditasjon reduserte stress og forbedret psykisk helse.
  • Meditasjonsprogrammer hadde ingen effekt på konsentrasjon, rusbruk, spisevaner, søvn og vekt. Kunnskapen var liten eller utilstrekkelig.
  • Meditasjon var ikke mer effektivt, sammenlignet med andre tilnærminger som medikamenter, fysisk aktivitet og andre atferdsterapier.

- Klinikere bør ha kjennskap til effekten av meditasjonsprogrammer på negative følger av psykisk stress, for å kunne gi kunnskapsbasert informasjon og råd til pasienter som har plager forbundet med stress. Funnene våre tyder på at meditasjon kan ha moderat positiv effekt ved stress. Ytterligere forskning av bedre kvalitet er nødvendig for å kunne vurdere hvordan meditasjon kan øke psykisk velvære og redusere stressrelaterte plager, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .

Les mer om kropp og sinn , oppsummert forskning og psykisk helsearbeid , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/leger-bor-anbefale-meditasjon-til-stressede-pasienter-jama)