Les hva de beste oppslagsverkene skriver om ADHD

Kortfattet, relevant og pålitelig: Helsebiblioteket abonnerer på kunnskapsbaserte, verdensledende oppslagsverk som gir råd om hvordan psykiske lidelser bør behandles. Les hva de skriver om ADHD.

 
gutt som spiller på mobil

Det er ulike anslag over hvor mange barn som har ADHD. Ill.foto: Colourbox.

 

De omfattende kunnskapskildene BMJ Best Practice og UpToDate kom best ut i Helsebibliotekets anbudskonkurranse for faglige oppslagsverk. Mens BMJ Best Practice er britisk, blir UpToDate utarbeidet i USA. UpToDate er mest omfattende.

BMJ Best Practice

BMJ Best Practice har separate kapitler om ADHD hos barn og ADHD hos voksne. BMJ Best Practice beskriver hvordan barn med ADHD har symptomer som uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Diagnosen er anerkjent i alle land som bruker WHOs diagnosesystem ICD. Et nøkkelement i definisjonen er at barnet skal ha nedsatt funksjonsevne på to eller flere områder, vanligvis på skolen og hjemme. ADHD kan begrense evnen til å lykkes i skole, yrke og mellommenneskelig, og kan føre til at personen tar mer risiko og er mer utsatt for ulykker.

Ifølge Best Practice forekommer ADHD hos rundt 5 prosent av alle barn mellom 3 og 17 år globalt, mens man i USA anser at hele 11 prosent av barn mellom 3 og 17 år har ADHD. Behandling med legemidler, og hvor mange barn som har fått slik behandling, blir diskutert.

ADHD har vært assosiert med andre psykiske lidelser, og med lav sosioøkonomisk status. Flere gutter enn jenter får diagnosen.

UpToDate

UpToDate har også separate kapitler om ADHD hos barn og ADHD hos voksne. Dette oppslagsverket har flere kapitler om ADHD og behandlingen av den. Du finner kapitlene enklest ved å søke etter dem.

Tilgang til oppslagsverkene

Alle med norsk IP-adresse har tilgang til BMJ Best Practice uten å måtte logge inn noe sted. UpToDate er også i prinsippet tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse. Men det er en tilleggsbetingelse: For å bruke UpToDate må man enten komme fra en kjent IP-adresse (for eksempel et sykehus eller et kommunalt nettverk) eller man kan logge inn hos UpToDate med sin personlige UpToDate-bruker. Opprettelse av personlig bruker er beskrevet i Tilgang til UpToDate fra 1. mai 2020.

 

Les mer:

ADHD hos barn (BMJ Best Practice)

ADHD hos voksne (BMJ Best Practice).

ADHD i UpToDate

Helsebibliotekets sider om ADHD

Relevante søkeord: ADHD, oppmerksomhetsproblemer, konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 27.11.2017.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd og oppslagsverk, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/les-hva-de-beste-oppslagsverkene-skriver-om-adhd)