MAGICs retningslinjer nå inkludert i Helsebibliotekets søkemotor

Helsebibliotekets søkemotor har nylig inkludert engelskspråklige og skandinaviske retningslinjer fra MAGIC. Grepet gjør det lettere å finne retningslinjer som kan være relevante i norsk praksis.

Helsebiblioteket gjør MAGICs kunnskapsbaserte retningslinjer mer tilgjengelige.  Ill.foto: Colourbox.

 

MAGIC – Making Grade the Irrestible Choice er en stiftelse som lager MAGIC app for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. MAGIC sprang i sin tid delvis ut fra miljøet rundt kunnskapsbasert praksis ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, men er nå en selvstendig internasjonal stiftelse.

Blant retningslinjene fra MAGIC finner vi blant annet danske retningslinjer for behandling av depresjon.

Også innenfor angst er det både danske og engelske retningslinjer i MAGIC-databasen. Du finner søkemotoren øverst på alle Helsebibliotekets nettsider.

Helsebibliotekets søkemotor søker nå i disse kildene:

 • BMJ Best Practice
 • E-metodebok for seksuell helse
 • Felleskatalogen
 • Folkehelseinstituttet (deler av nettstedet)
 • Frambu
 • Helsebiblioteket.no
 • Helsedirektoratet (deler av nettstedet)
 • Kunnskapsbasertpraksis.no (nå en del av Helsebiblioteket.no)
 • Legemiddelhåndboken
 • Legevakthåndboken
 • MAGIC.org (retningslinjer på engelsk og skandinaviske språk)
 • Mednytt.no (nå en del av Helsebiblioteket.no)
 • Oncolex
 • RELIS-spørsmål og -svar
 • Store medisinske leksikon
 • Tidsskrift for Den norske legeforening (kun oversiktsartikler)
 • UpToDate

Søkemotoren gir gode treff i den øvre delen av Kunnskapspyramiden. Det vil si i oppslagsverk, retningslinjer, veiledere, prosedyrer og konkrete kliniske spørsmål (RELIS og Tidsskriftet). Innenfor psykisk helse dekker søkemotoren også oppsummert forskning.

Store medisinske leksikon er inkludert for å få med definisjoner og forklaringer av medisinske forhold på norsk. Hensikten er at søkemotoren skal gi relevante svar til flere brukergrupper. Store medisinske leksikon vil kunne gi bedre svar til den som vil ha forklaringer og definisjoner av begreper. Tidsskriftets oversiktsartikler og RELIS gir klinisk relevante svar på problemstillinger.

Relevante søkeord: søkemotor, helsebiblioteket

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om ikt, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/magics-retningslinjer-na-inkludert-i-helsebibliotekets-sokemotor)