– Mediedekning av selvmord bak selvmordsepidemier (The Lancet)

En ny studie antyder en sammenheng mellom avisenes dekning av selvmord og selvmordsepidemier. Mediefokus på selvmord blant tenåringer er den største triggeren.

Nyheter om selvmord kan føre til flere selvmord. Ill.foto: diane39, iStockphoto

- Selv om det er blitt stilt spørsmålstegn ved om selvmord blant ungdom smitter, viser funnene våre at det å få vite om et selvmord i media øker risikoen for flere selvmord, skriver forfatterne bak en fersk studie publisert i The Lancet.

- Vi fant at der et mediedekket selvmord var etterfulgt av flere selvmord, hadde det blitt publisert langt flere nyhetssaker om det første selvmordet, sammenlignet med tilfeller av selvmord som ikke hadde blitt etterfulgt av flere selvmord.

Undersøkelsen var en retrospektiv, populasjonsbasert studie. Forfatterne undersøkte selvmordsklynger blant amerikansk ungdom i alderen 13 til 20 år i årene mellom 1988 og 1996, i tiden før sosiale medier. Områder der flere selvmord hadde forekommet etter et selvmord ble sammenlignet med to kontrollområder der det ikke hadde forekommet flere selvmord etter et selvmord begått av en person i samme alder. Forfatterne gjennomgikk avisdekningen av selvmordene i tiden mellom det første selvmordet og de påfølgende selvmordene i klyngeområdene. I områdene uten selvmordsepidemier undersøkte forfatterne nyhetsdekningen i tiden etter et selvmord tilsvarende tiden i klyngeområdene.

Forskerne inkluderte 48 områder der selvmordsepidemier hadde forekommet, og 95 kontrollområder uten epidemier, i studien.
 
Analysen viste at:
 
  • Gjennomsnittlig antall nyhetssaker som dekket et selvmord var betydelig større i områdene der selvmordet var blitt etterfulgt av en selvmordsepidemi, sammenlignet med antallet nyhetssaker som dekket et selvmord i områder der det ikke oppsto en selvmordsepidemi
  • Selvmord som førstesidestoff, overskrifter som inneholdt ordet «selvmord» eller beskrivelse av måten selvmordet ble gjennomført på, og detaljerte beskrivelser av personen som begikk selvmord og selve handlingen forekom oftere i nyhetssdekningen i klyngeområdene, sammenlignet med kontrollområdene

- Studien vår antyder en forbindelse mellom nyhetssdekningen av et selvmord og selvmordsepidemier, og bør være et empirisk grunnlag for å støtte et samarbeid mellom psykisk helsepersonell, kommunale myndigheter og media, for å forebygge og forhindre selvmordsepidemier, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/mediedekning-av-selvmord-bak-selvmordsepidemier-the-lancet)