Medisinsk simulering nyttig i psykisk helsevern (ROP)

Medisinsk simulering oppleves som nyttig for å forbedre kliniske ferdigheter, viser ny undersøkelse.

førstehjelpsøvelse

Det er viktig for læring er at deltakerne oppfatter treningssituasjonen som trygg. Ill.foto: Colourbox.

 

av Frøy Lode Wiig

NKROP-forsker Bjørn Stensrud har sammen med miljøterapeut Nina Therese Øversveen Svamo (førsteforfatter) og stipendiat Ann-Mari Lofthus undersøkt erfaringer med medisinsk simulering ved tre akuttenheter i psykisk helsevern. Artikkelen «Medisinsk simulering som metode i psykisk helsevern – en kvalitativ studie av psykisk helsearbeideres erfaringer med simuleringstrening» ble publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid i mars 2019.

Nyttig metode

Forskerne har brukt fokusgruppeintervju til å undersøke ansattes erfaringer med simuleringstrening. Resultatene viser at medisinsk simulering erfares nyttig for å forbedre kliniske ferdigheter. Samtidig avhenger læring av at treningssituasjonen oppleves som trygg, og at treningen har faglig kvalitet og kan utfordre deltagerne på deres handlingsmønstre.

Flest miljøterapeuter

Deltagere i treningen er oftest miljøterapeuter, bare unntaksvis deltar leger og psykologer. Noen deltagere problematiserte dette fordi idealet er en tverrfaglig praksis. Andre opplevde seg friere i treningssituasjonen når leger og psykologer ikke deltok. Brukererfaringer var lite integrert i simuleringstreningen. Studiens konklusjon er at det som regnes som «best practice» må utfordre klinisk arbeid og utvide ansattes kompetanse hvis medisinsk simulering skal bedre pasienters behandlingstilbud. I dette arbeidet har leder et hovedansvar.

Les mer: Medisinsk simulering nyttig i psykisk helsevern (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/medisinsk-simulering-nyttig-i-psykisk-helsevern-rop)