Miljøterapi ved søvnforstyrrelser hos barn med kroniske lidelser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Søvnforstyrrelser rammer i større grad barn med kroniske lidelser enn friske barn. Miljøterapi har vist bedre langtidseffekt enn hypnotika både hos friske barn og barn med kroniske lidelser. Likevel er det vårt inntrykk at hypnotika er førstevalget når foreldre oppsøker lege.

Søvnproblemer kan forverre grunnlidelsen og redusere livskvaliteten hos barn med kroniske lidelser. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Utilstrekkelig søvn påvirker barns oppmerksomhet, hukommelse, aggressivitet, samhandling, evne til læring og livskvalitet generelt. Søvnproblemer rammer ikke bare barna, men hele familien, først og fremst mor.

Foreldre rapporterer at 60 – 86 % av barn med autisme har søvnforstyrrelser, det samme gjelder 28 % av barn med AD/HD og omtrent halvparten av barn med psykiske lidelser.

En forutsetning for god behandling av søvnforstyrrelser hos barn er at legen kjenner årsaken til problemet. Kartlegging kan gjøres ved samtale med foreldre og med søvnlogg. Behandlingen må rette seg mot årsaken.

Den problematiske søvnen

De vanligste former for søvnproblemer hos barn med kroniske lidelser er oppmerksomhetssøkende atferd ved legging, problemer med å sovne, nattlig oppvåkning og at barna våkner tidlig om morgenen. Barnet må være søvnig når det legges og det må lære å sovne på egen hånd. I løpet av en natt har barn vanligvis 4 – 5 oppvåkninger, og barn som kan sovne på egen hånd, sovner igjen og husker vanligvis ikke at de har vært våken neste morgen. Mange barn som ikke har lært å sovne på egen hånd, men har oppmerksomhetssøkende atferd før de sovner, klarer heller ikke å sovne igjen når de våkner om natten eller tidlig morgen. Ved innsovningsproblemer, nattlig og/eller tidlig morgenoppvåkning har miljøterapi bedre langtidseffekt enn medikamentell behandling. På tross av dette får barn ofte forskrevet sovemedisin. Bruk av hypnotika hos barn og unge har økt med 30 % i perioden 2004 – 11. Hypnotika har ofte bivirkninger, og søvnproblemene kommer gjerne tilbake ved seponering.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/miljoterapi-ved-sovnforstyrrelser-hos-barn-med-kroniske-lidelser-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)