Nesten hver femte covid-pasient fikk psykiatrisk diagnose innen tre måneder

En stor studie publisert i Lancet og omtalt i BMJ nylig konkluderer med at nesten hver femte pasient med covid-19 i USA får en psykiatrisk diagnose i tillegg i løpet av tre måneder fra covid-diagnosen ble stilt.

covid-19-test

Mange covid-pasienter utviklet angst. Ill.foto: Mostphotos.

 

Denne hyppigheten av psykiatriske diagnoser er tydelig høyere enn det man finner etter andre  seks andre sykdommer.

Forskere fra University of Oxford, Storbritannia, og helseforskningsnettverket TriNetX undersøkte anonymiserte pasientjournaler for drøyt 62 000 personer med covid-19 diagnostisert fra 20. januar til 1. august 2020. Samlet sett fikk 18,1% av pasientene en psykiatrisk diagnose i løpet av 14 til 90 dager etter at covid-19 ble bekreftet. For en av fire pasienter var det første gang de fikk psykiatrisk diagnose.

Kontrollert mot andre sykdommer

Studien rapporterte at hos pasienter uten tidligere psykiatriske tilstander, var det å få diagnosen covid-19 assosiert med en økt forekomst av psykiatrisk diagnose sammenlignet med seks andre helsehendelser: influensa, andre luftveisinfeksjoner, hudinfeksjon, gallestein, nyrestein og beinbrudd.

Angst

Angst var den psykiske lidelsen som var vanligst blant covid-pasientene. Blant personer over 65 år var det også økt risiko for utvikling av demens, sammenliknet med pasienter som hadde hatt de seks kontrolltilstandene (influensa, andre luftveisinfeksjoner, hudinfeksjon, gallestein, nyrestein og beinbrudd)

 

Studien påviste ikke at Covid 19-infeksjon var årsak til den økte hyppigheten.

 

Les mer: 

Covid-19: Nearly 20% of patients receive psychiatric diagnosis within three months of covid, study finds (BMJ) Frikjøpt av Helsebiblioteket

 

Bidirectional associations between covid-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 covid-19 cases in the USA. (Lancet Psychiatry) Open access under pandemien

Relevante søkeord: covid-19, angst, demens, sekveler, psykiske lidelser

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst og kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nesten-hver-femte-covid-pasient-fikk-psykiatrisk-diagnose-innen-tre-maneder)