Nettbasert kognitiv atferdsterapi kan hjelpe tenåringer med kronisk utmattelsessyndrom (The Lancet)

Tenåringer med kronisk utmattelsessyndrom har stort utbytte av kognitiv atferdsterapi via nettet, konkluderer forskere i en fersk studie.

Interessen for nettbasert terapi øker. Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

Tidligere studier har bekreftet at kognitiv atferdsterapi (CBT) er effektivt ved kronisk utmattelsessyndrom, og internett kan gjøre behandlingsformen mer tilgjengelig for flere pasientgrupper. Interessen for terapi på nett har økt blant forskere innen psykisk helse-feltet.

Nederlandske forskere utviklet et nettbasert behandlingsprogram spesielt rettet mot tenåringer med kronisk utmattelsessyndrom. Nylig publiserte de resultatene fra programmet, som de har kalt FITNET (Fatigue in teenagers on the internet), i the Lancet.

Studien omfattet 135 tenåringer, hvorav halvparten deltok i FITNET, og halvparten mottok standard behandling – individuell psykoterapi eller gruppeterapi og treningsbehandling.

Undersøkelsen viste at FITNET var vesentlig mer effektivt enn standard behandling:

  • 75 prosent av pasientene som deltok i FITNET hadde fullt oppmøte på skolen, sammenlignet med 16 prosent hos kontrollgruppen.
  • 85 prosent av FITNET-gruppen rapporterte om fravær av utmattelse. I kontrollgruppen opplevde bare 27 prosent det samme.
  • Blant FITNET-pasientene opplevde 78 prosent normal funksjonsevne, sammenlignet med 20 prosent hos pasientene som mottok standard behandling.

Responsen på standard behandling i denne studien var lavere enn hva tidligere studier har rapportert.

Forskerne oppsummerte med at FITNET er et lett tilgjengelig og svært effektivt behandlingstilbud til til unge mennesker som lider av kronisk utmattelsessyndrom.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, ikt og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nettbasert-kognitiv-atferdsterapi-kan-hjelpe-tenaringer-med-kronisk-utmattelsessyndrom-the-lancet)