Nettkurs kan hjelpe foreldre som trenger støtte (FHI)

Nettkurs og andre digitale tilbud kan være til god hjelp for foreldre som trenger støtte i foreldrerollen, eller som har barn med spesielle behov. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

foreldre og barn med nettbrett og pc

Nettkurs og andre digitale foreldrestøttetiltak kan nå flere familier enn en-til-en-samtaler. Ill.foto: Colourbox.

 

Hva er en systematisk oversikt? I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på konkrete forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte.

Støttetiltak for foreldre, gitt av helsestasjoner, familievernkontor, flyktningetjenesten, barnevernet eller andre, skal forebygge utvikling av problemer hos barn, gi tryggere foreldre og bidra til at foreldre med særlige behov får hjelp.

Ulike støttetiltak kan også redusere risikoen for omsorgssvikt. Nettkurs og andre digitale foreldrestøttetiltak kan nå flere familier enn en-til-en-samtaler og kurs der deltakerne må møte fram samtidig, for eksempel på helsestasjonen.

Les mer: Nettkurs kan hjelpe foreldre som trenger støtte (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nettkurs-kan-hjelpe-foreldre-som-trenger-stotte-fhi)