Norsk artikkel-database om selvmord

Nasjonalt senter for selvmordforskning og -forebygging (NSSF) har laget en database om selvmord og selvmordsforebygging.

Statistikker fra Verdens Helseorganisasjon viser at flere og flere tenåringer begår ”vellykkede” selvmordsforsøk. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

NSSFs målsetting er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Senteret er ikke et krisesenter, men formidler informasjon om krisehjelp til de som trenger det.

Senteret har opprettet en samling av mer enn 300 artikler om selvmordsproblematikk fra tidsskriftet Suicidologi. Her kan du for eksempel finne artikler som Kognitiv atferdsterapi ved selvmordsfare eller Støtte til forældre til selvmordstruede sønner og døtre - metodeovervejelser. Artiklene dekker praktisk arbeid, forskning, kurs- og konferansevirksomhet for å nevne noe.

Du finner også kontaktinformasjon til krisehjelp for både voksne og barn på nettsidene, i tillegg til pågående og ferdigstilte forskningsprosjekter på NSSF.

Senteret har et omfattende undervisningsprogram. I midten av oktober ble det for eksempel gjennomført et kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer. Senteret har et mastergradsprogram i psykososialt arbeid. Det er beregnet på helsepersonell som arbeider med mennesker som har rus- og avhengighetsproblemer, en livssituasjon preget av vold og traumatisk stress, eller som går med selvmordstanker.

Aktuelle lenker:

selvmord.no

Suicidologi

Søk i NSSFs database

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Artikkel oppdatert 29.09.2016
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om kurs og utdanning og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/norsk-artikkel-database-om-selvmord)