Ny veileder om tvang overfor personer med rusproblemer

Brukermedvirkning er viktig, påpeker en ny veileder fra Helsedirektoratet om bruk av tvangstiltak overfor personer med rusproblemer. 

Ill.foto: Colourbox.

Oppfølging av pasienten bør planlegges allerede ved innleggelsen. Ill.foto: Colourbox.

 

Noen av hovedpunktene i veilederen er:

  • Brukermedvirkning er grunnleggende ved bruk av tvang.
  • Det bør opprettes et samarbeidsorgan (bistandsteam) som kan sikre sammenheng i tjenestene.
  • Bistandsteam bør forankres i samarbeidsavtalen mellom kommune og helseforetak.
  • Oppfølging etter utskrivning bør planlegges allerede ved innleggelse.
  • Spesialisthelsetjenesten må ha rutiner for mottak, gjennomføring og utskrivelse av pasienter på tvang.
  • Både kommunen og spesialisthelsetjenesten må bidra til en strukturert og planmessig oppfølging.

Bistandsteam, individuell plan og ansvarsgrupper framheves som gode verktøy.

Les mer: Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ny-veileder-om-tvang-overfor-personer-med-rusproblemer)