Ny viten om sammenhenger mellom schizofreni og mors alder (JAMA Psychiatry)

En nylig publisert studie viste at økt risiko for schizofreni hos barnet var assosiert med både spesielt lav og spesielt høy alder hos moren. Risikoen følger en U-formet kurve.

Mødre yngre enn 25 og eldre enn 29 har større risiko. Ill.foto: loskutnikov, iStockphoto

Mødre yngre enn 25 og eldre enn 29 har større risiko. Ill.foto: loskutnikov, iStockphoto

 

Det er uklart om risikoen for barnet skyldes psykososiale faktorer eller om mødre med høyere risiko for schizofreni tenderer til å få barn seint.

Studien omfattet 18957 personer med schizofreni og en kontrollgruppe på 22673 personer i Estland, Nederland, Sverige og Storbritannia.

Les hele artikkelen her: D. Meta et al. Evidence for Genetic Overlap Between Schizophrenia and Age at First Birth in Women. JAMA Psychiatry. March 23, 2016. 

Helsebiblioteket har frikjøpt JAMA Psychiatry for alle i Norge (med norsk IP-adresse). Det betyr at du kan lese dette og andre JAMA-tidsskrifter uten å logge inn.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning, schizofreni og psykose og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ny-viten-om-sammenhenger-mellom-schizofreni-og-mors-alder-jama-psychiatry)