Ny viten om selvmord og sosial integrasjon (JAMA Psychiatry)

En lederartikkel i JAMA Psychiatry, kalt Suicide and social processes, kommenterer kunnskapsstatus, og en ny artikkel om selvmord og sosial integrasjon.

selvkutting med barberblad
Innsyn i sosiale sammenhenger kan være nyttige for å forebygge selvmord. Ill.foto: mikdam, iStockphoto.

Selvmord framkaller bildet av en ensom, desperat, dypt plaget person. Nesten 80 prosent av dem som begår selvmord, er menn.

Mennene er ofte påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter, og tar livet sitt etter sorg eller opprivende livsopplevelser. Unge menneskers selvmord kan være mindre overveid, men de er typisk like ensomme og løsrevet fra omgivelsene. Eldre personer planlegger mer, og selvmordsforsøkene deres er mer dødelige.

Siden midten av det 20. århundre har psykisk helse-forskere i USA fokusert på individene og forsøkt å finne de unike faktorene som fikk folk til å ta sitt eget liv. Tidligere var det større interesse for samfunnsforhold, og forskningen var påvirket av Durkheim og tilgjengeligheten av forsikringsstatistikk.

Sosiologene fortsatte å se på omgivelsenes innflytelse slik Durkheim gjorde, og analyser av sosiale nettverk kan være kraftige verktøy for å undersøke selvmord og dets forvarsler.

I denne lederartikkelen oppfordrer JAMA Psychiatry til å ta med helhetsbildet i betraktningen i arbeidet med forebygging av selvmord. JAMA Psychiatry er ett av de mange tidsskriftene du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.

 
Les hele artikkelen her: Suicide and social processes
 

Helsebibliotekets tidsskrifter

JAMA-tidsskriftene er tilgjengelige for alle med norsk IP-adresse. Det er ikke nødvendig å logge inn for å lese disse. Det samme gjelder de store tidsskriftene BMJ, New England Journal of Medicine.

Artikkelen oppdatert 28.07.2020.

(/psykisk-helse/aktuelt/ny-viten-om-selvmord-og-sosial-integrasjon-jama-psychiatry)