Nytt fra UpToDate: Topiramat til pasienter med søvnrelatert spiseforstyrrelse

UpToDates nyhetstjeneste What’s New in Sleep Medicine publiserte i oktober 2020 en artikkel om topiramat til pasienter med søvnrelatert spiseforstyrrelse.

 

sovende kvinne

Topiramat kan vurderes hos pasienter med behandlingsresistent søvnrelatert spiseforstyrrelse. Ill.foto: Colourbox.

 

Tidligere observasjonsdata har antydet at topiramat kan redusere episoder med søvnrelatert spiseforstyrrelse (SRED). Tilstanden er en variant av søvngjengeri som noen ganger er assosiert med rastløse ben-syndrom (RLS) og andre søvnforstyrrelser.

I en liten studie med 34 voksne med SRED, reduserte topiramat spisesymptomer over kroppsvekt over en tremånedersperiode sammenlignet med placebo. Bivirkninger var vanligere i topiramatgruppen, inkludert kognitiv dysfunksjon og parestesier. Mens behandling av samtidige søvnproblemer og atferdsmessig søvnbehandling fortsatt er førstelinjebehandling, kan topiramat vurderes hos pasienter med resistent SRED, konkluderer UpToDate.

Se “Disorders of arousal from non-rapid eye movement sleep in adults”, section on ‘Management’
Se nyhetstjenesten What’s new in sleep medicine

Relevante søkeord: søvnforstyrrelser, topiramat, spiseforstyrrelser, søvngjengeri, somnambuli

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nytt-fra-uptodate-topiramat-til-pasienter-med-sovnrelatert-spiseforstyrrelse)