Nytt kapittel skal sikre bedre helsehjelp etter overdose (Helsedirektoratet)

Kapittel «Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose» i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et «angrekort».

ung mann som har tatt overdose i parken

Angrekort gir pasienten mulighet for åpen retur til helsetjenesten, også etter å ha takket nei til oppfølging, rett etter en overdose. Ill.foto: Colourbox.

 

Kapittel «Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose» inngår i pakkeforløp Rusbehandling (TSB). Kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre et likeverdig og godt behandlingstilbud. Det omfatter en rekke anbefalinger for å bedre oppfølgingen av en person umiddelbart etter overdose. En av anbefalingene beskriver innføringen av et «angrekort».

– Det kan være en utfordring at pasienter takker nei til videre oppfølging rett etter en overdose. Pasienter som har fått akuttbehandling ved en overdose bør ha mulighet til å bli undersøkt eller returnere til døgnkontinuerlig akuttilbud i TSB inntil 48 timer etter en overdose. Ved å innføre et «angrekort» så vil pasienten ha en åpen retur, sier Torunn Janbu, Avdelingsdirektør for Avdeling Spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Les mer: Skal sikre bedre helsehjelp etter overdose (Helsedirektoratet)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nytt-kapittel-skal-sikre-bedre-helsehjelp-etter-overdose-helsedirektoratet)