Nytt skåringsverktøy for angst ved demens oversatt til norsk

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har i samarbeid med Sykehuset Innlandet forsket på forekomsten og forløpet av angst hos personer med demens.

Eldre mann og kvinne, han engstelig

En av tre med demens sliter også med angst. Ill.foto: Colourbox.

 

I forbindelse med dette arbeidet oversatte forskerne det engelske verktøyet RAID-N (Rating Anxiety In Dementia).

Deltakerne i studien var beboere på norske sykehjem, og i alt 298 personer deltok. De ble undersøkt i årene 2014-2015, og så igjen i 2015-2016. RAID-M ble  brukt for å kartlegge om deltakerne hadde angst, i tillegg til demens. Studien har resultert i en doktorgrad (se lenke nederst).

Helsebiblioteket har til nå manglet et verktøy som er spesielt utviklet for å fange opp angst hos personer med demens.

Ifølge Aftenposten er det så mange som en av tre med demens som også har angst. Fordi demente ofte har nedsatt hukommelse og dårlig språk, kan det være vanskelig for dem å gi uttrykk for angst. Angst blir ofte forvekslet med depresjon, somatisk sykdom og annet. Et skreddersydd verktøy vil derfor kunne være nyttig i eldreomsorgen.

Kilde:  Beboere på 17 sykehjem kartlagt: En av tre med demens har angst. Aftenposten 24.10.2019

Se kartleggingsverktøyet RAID-N (Rating Anxiety In Dementia)

Doktorgradsavhandling: Anxiety in people with dementia: A common, but unidentified and underestimated, condition

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og angst, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nytt-skaringsverktoy-for-angst-ved-demens-oversatt-til-norsk)