Nytt spørreskjema for diagnostikk av PTSD (ROP)

Spørreskjemaet ITQ er kortfattet, med enkelt språk og fokuserer på kjernesymptomene ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Skjema er gratis tilgjengelig på nett.

utfylling av skjema

ITQ bygger på prinsippene i diagnosesystemet ICD-11. Ill.foto: Colourbox.

 

Av Tore Willy Lie

International Trauma Questionnaire (ITQ) bygger på prinsippene i diagnosesystemet ICD-11. Spørreskjemaet fokuserer på kjernesymptomene ved PTSD og kompleks PTSD.

ITQ fins på norsk, er gratis og åpent tilgjengelig på nett. International Trauma Questionnaire (norsk versjon).

Les mer Nytt spørreskjema for diagnostikk av PTSD (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om skåringsverktøy og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/nytt-sporreskjema-for-diagnostikk-av-ptsd-rop)