Nyttig og gratis kurs om psykisk utviklingshemming

“Mangfold og muligheter” er et omfattende, nytt e-læringskurs om å arbeide med utviklingshemmede. Kurset er gratis, men du må registrere deg for å få tilgang til det.

Jente med Downs som ler og snakker i telefonen.

Når du har gått gjennom kurset og bestått testene, kan du få kursbevis. Kurset er kompetansegivende dersom du også gjennomfører en tilleggsmodul, du kan da få 15 studiepoeng. Tilleggsmodulen  gis av NLA Høgskolen (Lærerakademiet i Bergen). Modulen består blant annet av fire kursdager med forelesninger som bygger videre på innholdet i e-læringskursene.

Kurset tar for seg holdninger, etikk, praktisk konfliktløsning og -forhindring. Det tar også opp juridiske sider ved å arbeide med utviklingshemmede. Kurset beskriver blant annet støttekontakttjenesten som en inngang til å delta i kulturliv og sosiale aktiviteter.

Kurset består av tre hoveddeler:

Å arbeide i andres hjem
Kultur, fritid og vennskap
Utfordrende atferd

Målgruppen er personer som jobber direkte for mennesker med utviklingshemning. Kurset er laget av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Aktuelle lenker:

Mangfold og muligheter

NLA Høgskolen

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

(/psykisk-helse/aktuelt/nyttig-og-gratis-kurs-om-psykisk-utviklingshemming)