Om tannlegeangst og sosial fobi (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

To nye norske doktorgrader kaster lys over henholdsvis angst hos tannlegen, og behandling av sosial fobi. 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening melder om ny doktorgrad om tannlegeskrekk. Ill.foto: fahrner, iStockphoto

Angstens ansikt hos tannlegen

Kristin Haukebø forsvarte 1. juni 2011 sin avhandling Cognitive, behavioral and neural correlates of dental and intra-oral injection phobia. Results from one treatment and one fMRI study of randomized controlled design for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Omtrent tolv prosent av befolkningen antas å lide av spesifikke fobier, som tannlegeskrekk og sprøytestikk. Ved å bruke funksjonell MRI (fMRI), kan man nå studere hjerneaktivering til fryktfremkallende stimuli hos fobiske pasienter. Kristin Haukebø sammenliknet effekten av én intensiv, langvarig eksponeringsbehandling, på inntil tre timer, med behandling gitt én time i uka over fem uker på odontofobi og injeksjonsfobi i munn. Resultatene viser svært god behandlingseffekt, og det viser seg at det å motta behandlingen i løpet av én enkeltsesjon på tre timer er like effektivt som en mer langvarig behandling.

Behandling for sosial fobi hjelper

Finn-Magnus Borge forsvarte 1. april 2011 sin avhandling Residential cognitive and interpersonal treatment for social phobia: Outcomes, predictors and factors associated with in treatments changes of social phobia for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Det er gjort en undersøkelse ved Modum Bad av hvordan sosial angst endrer seg under og etter behandling. To ulike behandlingsmodeller, kognitiv og interpersonlig terapi, er utprøvd i klinikkavdelingen, og Borges avhandling evaluerer disse to. Det ble ikke brukt medikamenter. Det ble ikke påvist vesentlige forskjeller når det gjelder behandlingseffekt. Ofte hadde pasientene andre tilleggslidelser, men disse påvirket i liten grad effekten av behandlingen. Pasientene hadde i gjennomsnitt hatt angst i nesten tjue år, over halvparten var blitt betydelig bedre i løpet av behandlingen, noe som økte til mer enn to av tre ved ett års etterundersøkelse.

Les mer: Doktorgrader

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om angst og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/om-tannlegeangst-og-sosial-fobi-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)