Oppsummert forskning innen psykisk helse oppdatert

Helsebibliotekets samling av oppsummert forskning innen psykisk helse-feltet er oppdatert. Kildene er Cochrane Library, og norske kilder som FHI. 

kolleger som diskuterer

Oppsummering av forskning innebærer mange avveininger. Ill.foto: Colourbox

 

Cochrane Library er, forenklet fortalt, et internasjonalt samarbeid om systematisk registrering av randomiserte, kontrollerte studier (RCT) og oppsummering av dem. Resultatet av oppsummeringene kalles systematiske oversikter, og noen av disse er også meta-analyser, som betyr at en kan gjøre et tallmessig sammendrag av studiene. Oppsummering av forskning er et omfattende samarbeid, med mange avveininger.

Vi lenker til systematiske oversikter innen alle underområdene til psykisk helse, slik at du enkelt kan finne alt som gjelder barn, alt som gjelder rus og avhengighet eller alderspsykiatri, for eksempel.

Vi oversetter engelskspråklige titler til norsk for at det skal være enklere å søke etter systematiske oversikter. Selv om nordmenn er gode til å forstå engelsk, er det ikke gitt at vi er like gode til å skrive engelsk.

For eksempel vil Inpatient versus outpatient care, partial hospitalisation and waiting list for people with eating disorders være oversatt til Innlegging sammenliknet med poliklinisk behandling, delvis innlegging og venteliste for personer med spiseforstyrrelser. Både den engelske og den norske teksten er søkbar i Helsebiblioteket.

Relevante søkeord: oppsummert forskning, psykisk helse, systematiske oversikter, metaanalyser, RCT, Helsebiblioteket

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/oppsummert-forskning-innen-psykisk-helse-oppdatert)