Oversiktsartikkel om trening for depresjon hos barn og unge

En oversiktsartikkel om trening ved depresjon hos barn og unge ble nylig publisert i Child and Adolescent Mental Health. Artikkelen konkluderer med at trening kan redusere depresjon hos ungdom. Imidlertid er tilliten til resultatene begrenset, og det er behov for større studier av høy kvalitet.

gutt som løfter seg opp på skranke

Gruppebasert trening har en mulig positiv effekt ved depresjon hos barn og unge. Ill.foto: Mostphotos.

 

Av Sølvi Biedilæ og Brynhildur Axelsdottir 

Depresjon er et stort folkehelseproblem og en av de vanligste psykiatriske lidelsene hos barn og unge. Tilstanden kan påvirke sosial funksjon blant venner og i familielivet, lede til skolefrafall og senere deltakelse i arbeidslivet. Etablerte behandlinger for barn og unge med depresjon er psykologiske terapier og i alvorlige tilfeller antidepressiva. Disse behandlingene gir imidlertid moderate positive effekter, høy tilbakefallsrisiko og kan være uakseptable eller utilgjengelige for pasienter. Antidepressiva kan føre med seg bivirkninger, som selvmordsadferd. Det er derfor viktig å undersøke alternative behandlinger. Trening er et tiltak som har vært foreslått for personer med depresjon.

Oversikten inkluderte kun studier der alle deltakerne hadde depresjon. Fire studier ble inkludert. Deltakerne var mellom 12 og 18 år, flest jenter. I alle studiene var treningen gruppebasert med en instruktør. Resultatet viste moderat effekt til fordel for trening på depresjon. Andre resultater, inkludert utfall som uønskede hendelser, psykisk velvære og sosial funksjon, ble ikke evaluert i studiene.

Basert på funn i denne oversiktsartikkelen kan trening muligens forbedre helsen til barn og unge med depresjon.

Les mer: https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/camh.12438

Relevante søkeord: depresjon, trening

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/oversiktsartikkel-om-trening-for-depresjon-hos-barn-og-unge)