Pasienter med psykoselidelser involveres sjelden i sin egen behandling (ROP)

Pasienter med psykoselidelser involveres sjelden i sin egen behandling Helsepersonell sliter med å samarbeide med pasienter med psykoselidelser om valg av behandling, såkalt samvalg. 

 

diskusjon med psykolog

Samvalg innebærer at pasienten involveres i sin egen behandling. Ill.foto: Mostphotos.

 

 

Samvalg innebærer at du som pasient involveres i din egen behandling og helingsprosess.  Du er ekspert på ditt eget liv og skal inviteres til å fortelle helsepersonellet hva som er viktig for deg.

Helsepersonellet på sin side skal bidra med å gi deg informasjon om helsesituasjonen din og ulike behandlingsvalg, samt fordeler og ulemper ved valgene. Sammen kan dere utforske alternativene og sørge for at valgene som tas reflekterer dine verdier og ønsker.

Får informasjon, men sjeldnere presentert alternativer

En ny forskningsartikkel ført i pennen av stipendiat tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Espen Woldsengen Haugom, viser at helsepersonell sliter med å inkludere pasienter med psykoselidelser i samvalgsprosesser.

Haugom har, som en del av doktorgradsarbeidet sitt, intervjuet 18 helsearbeidere om deres erfaringer knyttet til samvalg for pasienter med psykoselidelser.

– Denne pasientgruppen får informasjon om helsesituasjonen sin, men får sjelden beskrevet ulike behandlingsalternativer, forteller Haugom.

Finnes det ulike behandlingsalternativer for denne pasientgruppen?

– Ja, det finnes både forskjellige typer antipsykotiske medikamenter, og psykososiale tilnærminger slik som kognitiv terapi og familieterapi. Samvalg er derfor aktuelt for pasienter med psykoselidelser, mener Haugom.

Les mer: Pasienter med psykoselidelser involveres sjelden i sin egen behandling (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/pasienter-med-psykoselidelser-involveres-sjelden-i-sin-egen-behandling-rop)