Pasientinformasjon om psykisk helse

Pasientinformasjon er kortfattet informasjon beregnet på pasienter og pårørende, men også helsepersonell kan ha nytte av å lese den.

Vi samler pasientinformasjon innenfor de forskjellige fagområdene våre. Du kan finne pasientinformasjon ved å klikke på fagområdet. De fagområdene som ikke er understreket har vi ikke funnet pasientinformasjon for ennå.

Redaksjonen går manuelt gjennom utvalgte nettsteder etter en detaljert metodebeskrivelse for å finne god, norskspråklig informasjon for pasienter og pårørende.

Pasientinformasjon av interesse for ett fagområde finner du under faget, mens informasjon av mer generell interesse finnes under venstremenyvalget Felles.Vet du om god informasjon som ikke er med på listen? Tipsnettredaktøren.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/pasientinformasjon-om-psykisk-helse)