Premature har økt risiko for psykiske vansker (Dagens Medisin)

Ekstremt premature barn, og barn med ekstremt lav fødselsvekt, har økt risiko for psykiske vansker ved 11 års alder.

Ill.foto: matt_scherf, iStockphoto

En tredel av ekstremt premature hadde oppmerksomhetsvansker. Ill.foto: matt_scherf, iStockphoto

 

Målfrid Bordvik

Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pediatrics. Forskerne har fulgt to årskull av ekstremt premature i Norge frem til 11 års alder. Til sammen over 200 premature barn født i 1999 og 2000 er sammenlignet med en kontrollgruppe på 1800 barn i Bergen.

– Cirka en tredjedel av de ekstremt premature hadde oppmerksomhetsvansker, og omtrent like mange hadde sosiale vansker. Dette er de to utfordringene disse barna sliter mest med, sier lege Silje Katrine Elgen Fevang, som er førsteforfatter av studien. Hun er stipendiat ved Universitetet i Bergen, og studien er en del av hennes doktorgradsavhandling.

Les mer: Premature har økt risiko for psykiske vansker (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd og barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/premature-har-okt-risiko-for-psykiske-vansker-dagens-medisin)