Psykiatristöd – nyttig svensk nettsted for retningslinjer og skåringsverktøy

Nettstedet Psykiatristöd gir svenske klinikere støtte i arbeidet innen voksenpsykiatri og avhengighetsomsorg. Vi vurderer at tjenesten har innhold som kan være relevant også for ansatte innen psykisk helse i Norge.

Lege trøster tenåringsjente.

Psykiatristöd har blant annet veiledere for behandling av ungdom. Ill.foto: Colourbox

 

Psykiatristöd har fem hovedinndelinger:

  • Retningslinjer: retningslinjer for psykiatri i Stockholmsregionen, inndelt etter sykdom
  • Veiledere: veiledere for behandling av barn og ungdom
  • Skåringsverktøy
  • Hjelp til å finne frem: hjelp til å finne behandlingssted, registre, databaser, organisasjoner og annet
  • Akuttbehandling: akuttbehandling, alvorlige bivirkninger, alkoholrelaterte akuttsituasjoner, tvangsbehandling, selvmordsnære pasienter

Psykiatristöd likner litt på Helsebiblioteket, men er rettet mot Stockholmsregionen og er ikke en nasjonal tjeneste. Vår vurdering er at nettstedet er lett å finne fram i, klinisk rettet og klart begrenset til psykisk helse.

Samlingen av skåringsverktøy er stor, og tydelig inndelt i anvendelsesområde. Nettstedet har også verktøy som ikke finnes hos Helsebiblioteket i dag, som eksempelvis M.I.N.I.

Vårdprogrammene gir god oversikt over behandling av en rekke psykiske lidelser, og kan være interessante både for å fylle huller i norske samlinger av retningslinjer, og som sammenlikningsgrunnlag.

Ta gjerne en titt på https://psykiatristod.se/ og fortell oss hva du synes.

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om ikt, oppslagsverk, retningslinjer og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/psykiatristod-nyttig-svensk-nettsted-for-retningslinjer-og-skaringsverktoy)