Psykologisk behandling kan ha effekt ved kroniske smertetilstander (Kunnskapssenteret)

Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte og funksjonsnivå etter endt behandling og med en oppfølging i inntil ett år. Det viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

istock_000015586302xsmall

Kroniske smertetilstander og psykiske lidelser er viktige årsaker til at menn og kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalderen. Ill.foto: mediaphotos, iStockphoto

Forskere ved Kunnskapssenteret har oppsummert forskning om effekt av psykologisk og tverrfaglig behandling av smerte, blant annet med tanke på tilbakeføring til arbeid. Tiltakene ble sammenlignet med ingen psykologisk behandling eller med ordinær behandling. Seks systematiske oversikter ble inkludert i rapporten.

Hovedfunn

Psykologisk behandling viser en liten, men positiv effekt på smerte og funksjonsnivå etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år. Tverrfaglig behandling som inkluderte psykologisk behandling viste en liten, men positiv effekt på smerte etter endt behandling og ved oppfølging i inntil ett år.

Analysene viste også at psykologisk behandling har mindre effekt for personer med fibromyalgi enn for personer med kroniske korsryggsmerter og andre kroniske smertetilstander.

Forskerne fant ikke oversikter som kunne dokumentere om psykologisk behandling gir raskere tilbakeføring til arbeid.

Dokumentasjonen har moderat til lav kvalitet.

Les mer her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn, psykisk helsearbeid, psykoterapi og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/psykologisk-behandling-kan-ha-effekt-ved-kroniske-smertetilstander-kunnskapssenteret)