Psykososiale røykeslutt-tiltak kan ha effekt for personer med hjertesykdom (Cochrane)

Psykososiale røykeslutt-tiltak, særlig atferdsterapi og telefonstøtte, kan være effektivt for å opprettholde røykeslutt hos personer med hjertesykdom. Intense tiltak har større effekt enn korte tiltak. Det ser ikke ut som denne positive effekten vedvarer over lengre tid i de få studiene som har oppfølgingstid utover ett år.

Ill.foto: milosluz, iStockphoto

Det er lett å slutte, men vanskelig å la være å begynne igjen. Ill.foto: milosluz, iStockphoto

 

av Therese Kristine Dalsbø

Personer med hjertesykdom som får psykososiale røykeslutt-tiltak har økt sjanse for å være røykfri ett år etter tiltaket. Både atferdsterapi, selvhjelpsmaterial og telefonstøtte ser ut til å ha positiv effekt. Den positive effekten ser ikke ut til å vedvare ett år etter tiltaket annet enn hos de personene som faktisk fullfører behandlingen. Funn fra et fåtalls studier om korte røyskeslutt-tiltak viser ingen effekt. Ingen av studiene rapporterte om bivirkninger. Det er behov for mer robust forskning som måler effekten over lengre tid, det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i januar 2013, og fant 40 randomiserte kontrollerte studier. Det var til sammen 3852 personer som fikk psykososiale røykeslutt-tiltak sammenlignet med 3830 personer som fikk standard praksis. Det var en overvekt av mannlige personer som deltok i de inkluderte studiene i oversikten. Personene som deltok i studiene, hadde hjertesykdom og var gjennomsnittlig mellom 50 og 60 år. De aller fleste hadde opplevd et hjerteinfarkt. Enkelte hadde også gjennomgått omfattende kirurgiske intervensjoner som følge av sin hjertesykdom i spesialisthelsetjenesten. Studiene var utført i flere land, med blant annet 16 studier fra Europa, inklusiv en fra Sverige, to fra Danmark og fem fra Norge. Det var også to studier fra Australia, tre fra Canada, fire fra Kina og en fra Brasil. Oppfølgingstiden i studiene varierte. I 33 studier var det bare rapportert korttidseffekt (seks måneder). Fire studier rapporterte både korttidseffekt og langtidsoppfølging. Tre studier rapporterte bare resultater fra langtidsoppfølging (over ett år). Studiene som ble inkludert, var gjennomgående dårlig rapportert noe som vanskeliggjorde bedømmingen av kvalitet.

Les den systematiske oversikten

Kilde:

Barth J, Jacob T, Daha I, et al.   Psychosocial interventions for smoking cessation in patients with coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 6;7:CD006886.   (Systematic Review)   PMID: 26148115

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning, psykoterapi og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/psykososiale-roykeslutt-tiltak-kan-ha-effekt-for-personer-med-hjertesykdom-cochrane)