Råd om seksuell helse

Det finnes en rekke nettsteder der du kan finne gode råd om sex og samliv for ungdom. Her er en noen av de mest sentrale.

Dersom du skal undervise ungdom om sex og samliv, finnes det god hjelp å få. Ill.foto: Colourbox.

 

Helsebiblioteket bygger for tiden opp en egen ressurssamling for seksuell helse. I denne artikkelen viser vi noe av innholdet.

Enkel informasjon finner du på:

Dersom du skal undervise om seksualitet, kan du få hjelp av Medisinstudentenes seksualundervisning eller Sex og samfunn. Adresser finner du på Helsebibliotekets sider for seksuell helse. Sidene er under oppbygging. Dersom du skal undervise funksjonshemmede, kan du få tips og hjelp hos Nettverk Funksjonshemmede, Samliv og Seksualitet.

Oppslagsverk

Sex og Samfunn har utgitt Emetodebok for seksuell helse. Det er et omfattende, men lettlest oppslagsverk om seksuell helse. Det er nyttig både for helsepersonell og legfolk.

Dersom du lurer på hvilke rettsregler som gjelder, vil Helsebibliotekets lovsider ha noen av de viktigste.

Aktuelle søkeord: samliv, sex, seksualitet, ungdom, unge

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, kjønn og seksualitet og pasientinformasjon, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/rad-om-seksuell-helse)