Retningslinjer for deg som arbeider med traumer, stress og overgrep

På Helsebibliotekets fagsider om traumer, stress og overgrep finner du enkelt retningslinjer for for fagområdet. Nedenfor ser du hvordan du kommer til sidene. 

middelaldrende kvinne med blått øye

På Helsebiblioteket finner du retningslinjene du trenger. Ill.foto: Colourbox.

 

Fra Helsebiblioteket.no > psykisk helse klikker du deg inn på Traumer, stress og overgrep-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med traumer, stress og overgrep. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Retningslinjer

Vi lenker til norske retningslinjer, når de finnes. Der vi mangler oppdaterte norske retningslinjer, har vi lenket til engelske, svenske og danske retningslinjer. Her er et lite utvalg:

Helsebibliotekets samling av retningslinjer omfatter mye mer enn psykisk helse. Oversikten finner du på Helsebiblioteket.no > Retningslinjer.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/retningslinjer-for-deg-som-arbeider-med-traumer-stress-og-overgrep)