Samlet oversikt over skåringsverktøy for angstlidelser

Det fins en rekke skåringsverktøy for å avdekke og vurdere angst. Helsebiblioteket har samlet de testene som er gratis tilgjengelige på norsk.

Engstelig mann

Flere tester kan være til hjelp i å avdekke angstlidelser. Ill.foto: Colourbox.

 

Her er tester du kan bruke:

Du finner oversikt over alle tilgjengelige tester på Emnebibliotek for psykisk helse.

Det finnes norske vurderinger av egenskaper ved tester som brukes på barn. Disse finner du på www.psyktestbarn.no/

Aktuelle lenker:

Skåringsverktøy for angst

Helsebibliotekets sider om angst

Psyktest Barn

Relevante søkeord: angst, angstlidelser, tester, skåringsverktøy

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 18.06.2018.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/samlet-oversikt-over-skaringsverktoy-for-angstlidelser)