Screening finner barseldepresjon (Kunnskapssenteret)

Screening kombinert med oppfølging gir færre kvinner med barseldepresjon 4-6 måneder etter fødsel. En ulempe er at en betydelig andel friske kvinner blir klassifisert i risiko for depresjon. Dette viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

Depresjon hos mor under svangerskapet eller i barseltiden kan ha langvarige negative konsekvenser for barnets utvikling. Ill.foto: TatyanaGl, iStockphoto

Depresjon hos mor under svangerskapet eller i barseltiden kan ha langvarige negative konsekvenser for barnets utvikling. Ill.foto: TatyanaGl, iStockphoto

Kunnskapssenteret har oppsummert forskning på effekt av screening kombinert med oppfølgingstiltak for forekomst av symptomer på depresjon hos gravide og barselkvinner. Oppsummeringen ser også på hvor nøyaktig screeningtester er for å identifisere depresjon.

Oppsummeringen er bestilt av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og inngår som saksgrunnlag når de skal diskutere effekt av et nasjonalt screeningprogram i sitt møte den 11. februar 2013. Diskusjonen vil munne ut i en anbefaling om hvorvidt et slikt program bør innføres eller ei.

Screeningtestenes nøyaktighet

Screeningverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ble brukt i nesten alle studiene som ble inkludert i oppsummeringen, både om nøyaktighet og effekt. Oppsummeringen viser at screening vil fange opp over 90 prosent av kvinnene som er deprimerte og at 80 prosent av de som ikke er deprimert vil bli korrekt identifisert.

- Vår oppsummering viser imidlertid at en screening vil feilidentifisere 20 prosent av de friske kvinnene som mulig depressive. De vil altså være såkalte ”falske positive”. Dette er et betydelig antall, utdyper forskningsleder ved Kunnskapssenteret, Liv Merete Reinar.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om depresjon og mani, kjønn og seksualitet og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/screening-finner-barseldepresjon-kunnskapssenteret)