Selv moderat drikking hos foreldre, kan påvirke barna negativt (ROP.no)

Ny, norsk forskning viser at selv moderat drikking hos foreldrene kan gi forhøyet risiko for å utvikle alkoholproblemer, samt trigge angst og depresjon hos barna. Dette må sees i sammenheng med andre forhold i familien, som foreldrenes utdanning og psykisk helse.

Eldre dirkker mer enn ungdom. Ill.farge

Nordmenns drikker typisk lite på hverdager og mye i helger og høytider. Ill. foto: Colourbox.

 

Av Marte Frimand

Tidligere forskning og forebygging har fokusert på høyrisikogrupper, slik som barn av foreldre med alkoholmisbruk. Vi har mindre kunnskap om hvorvidt andre typer alkoholbruk hos foreldre påvirker barn, sier Ingunn Olea Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

– Det er det vi ønsker å finne ut av gjennom dette forskningsprosjektet. Hvis det er sånn at også mer «vanlig drikking» hos foreldre kan ha negative konsekvenser, så kan det hende at mange flere barn enn tidligere antatt påvirkes, sier hun.

Kan oppleves skremmende og ubehagelig

Rundt 80 prosent av voksne i Norge drikker alkohol, men kun tre prosent av kvinner og åtte prosent av menn har en alkoholbrukslidelse.

– Det norske drikkemønsteret kjennetegnes av lavt alkoholkonsum på hverdager og høyt alkoholinntak i helger og høytider. Dermed er det sannsynlig at mange barn opplever å se foreldrene sine påvirket av alkohol, selv om foreldrene ikke har en alkoholbrukslidelse. Å se endring i foreldrenes humør og atferd, og at foreldre blir mindre oppmerksomme kan i seg selv, for noen, oppleves som skremmende og ubehagelig, sier Lund.

Les mer: Selv moderat drikking hos foreldre, kan påvirke barna negativt (ROP.no)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/selv-moderat-drikking-hos-foreldre-kan-pavirke-barna-negativt-rop.no)