Slik kan du få tak i gratis tidsskriftartikler om ditt favorittema

Som kjent har Helsebiblioteket vært nødt til å kutte i tidsskrifttilbudet, slik at det nå bare er New England Journal of Medicine igjen av løpende tidsskrifter tilgjengelige for alle i Norge. Men flere store tidsskrifter publiserer forskningsartikler som open access.

middelaldrende mann som leser på lesebrett

Open access-artikler finnes også i betalings-tidsskrifter. Ill.foto: Mostphotos.

 

Her er en metode for å finne gratis artikler for ditt fagområde:

  1. Gå til PubMed:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ og søk på temaet du er interessert i. For eksempel: psychotherapy for depression: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=psychotherapy+depression
  2. I venstremargen kan du velge filteret Free fulltext. Du kan også innskrenke søket til å gjelde de siste fem årene.
  3. Du kan også velge å se bare i ditt favorittidsskrift, for eksempel gratis artikler om depression i BMJ. Dersom du vil se gratis artikler om depresjon i BMJ eller Lancet, er det også mulig.

Denne løsningen er selvfølgelig ikke like god som abonnementer på de beste tidsskriftene, men den gjør det mulig å få tak i det de publiserer som open access på en relativt enkel måte.

Relevante søkeord: artikler, tidsskrifter, open access, helsebiblioteket

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/slik-kan-du-fa-tak-i-gratis-tidsskriftartikler-om-ditt-favorittema)