Slik påvirker pandemien personer med en samtidig rus- og psykisk lidelse (Dagens Medisin)

Stengte lavterskeltilbud og lav digital kompetanse gjør at personer med samtidige rus- og psykiske lidelser har enda større utfordringer enn vanlig under koronapandemien.

 

Ung mann på madrass med røyk og glass

Det er viktig å gi personer med ROP-lidelser spesiell oppmerksomhet under pandemien. Ill.foto: Colourbox

 

 

Av Siri Gulliksen Tømmerbakke

«Fastlegen dukket bare opp foran døren og spurte hvordan jeg har det. Vi satt ute og snakket, det var godt».

Sitatet er hentet fra et intervju i rapporten «Hvordan opplever personer med en samtidig rus og psykisk lidelse utbrudd av COVID-19?», utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Personer med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) er en sårbar gruppe som det er viktig å vise spesiell oppmerksomhet i tider med store endringer i måten samfunnet fungerer på.

– Ironisk nok sier likevel mange av våre informanter og andre vi har vært i kontakt med gjennom pandemien at mange med ROP-lidelser har vært ute en vinternatt før og derfor har en viss motstandskraft og evne til å takle utfordringer, skriver Lars Lien, leder i NKROP og påtroppende leder i Norsk psykiatrisk forening i forordet til rapporten.

Les hele saken: Slik påvirker pandemien personer med en samtidig rus- og psykisk lidelse – Nyheter, Forskning, Politikk og økonomi, Psykisk helse – Dagens Medisin

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, dps og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/slik-pavirker-pandemien-personer-med-en-samtidig-rus-og-psykisk-lidelse-dagens-medisin)