- SSRI ikke førstevalg ved depresjon og alkoholmisbruk (Journal of Clinical Psychiatry)

Harvard-forskere fraråder selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) i behandlingen av depresjon hos personer som også sliter med alkoholmisbruk. SSRIer alene har ikke større effekt enn placebo. 

Depresjon og alkoholmisbruk henger ofte sammen. Ill.foto: yurok, iStockphoto

Andre typer antidepressiva har effekt, men kan være uheldige sammen med alkohol. Resultatene av studien innebærer et dilemma for utøvere innen psykisk helse-feltet.

Det er kjent at depresjon og alkoholmisbruk ofte går hånd i hånd. Den ene tilstanden påvirker og kompliserer ofte den andre.

Retningslinjer fra britiske NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) anbefaler å behandle alkoholproblemet først, og deretter å fokusere på den komorbide psykiske lidelsen, dersom denne fortsatt er tilstede etter 3 til 4 ukers avholdenhet.

Metaanalysen fra Harvard-forskerne oppsummerer effekten av antidepressiva hos pasienter med alvorlig depresjon og/eller dystymi, og samtidig alkoholmisbruk. Forfatterne fant 195 relevante studier, som alle sammenlignet effekten av antidepressiva med placebo.

De oppdaget at:

  • antidepressiver var mer effektive sammenlignet med placebo hos pasienter med komorbid alkoholmisbruk
  • selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer) alene hadde ikke større effekt enn placebo
  • det fantes ingen signifikant forskjell mellom den relative effekten av forskjellige antidepressiva og placebo

- Analysen bekrefter at enkelte antidepressive legemidler (trisykliske antidepressiva) kan være nyttige i behandlingen av depresjon hos pasienter som også sliter med alkoholmisbruk. Resultatene avdekker et stort behov for mer kunnskap om nyere antidepressiva, så som SSRIer, hos denne pasientgruppen, oppsummerer forfatterne.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, legemidler, oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ssri-ikke-forstevalg-ved-depresjon-og-alkoholmisbruk-journal-of-clinical-psychiatry)