Stor forskjell på hva pasienter og helsepersonell mener er viktig

En ny oversikt viser at det kan være stor forskjell på hva pasienter med psykiske lidelser vil at en behandling skal gjøre, og hva helsepersonell mener er viktig.

Brukerstyrte senger er minst like effektive som fagstyrte. Ill.foto: Colourbox.

Blant folk med schizofreni er alvorlig sykdom og innleggelse på sykehus det minst ønskelige. Ill.foto: Colourbox.

I studier av legemidler er det vanlig å undersøke hvordan medikamentene virker inn på symptomer og bivirkninger. Men er det dette pasienter er mest opptatt av? Forskere og behandlere bør kjenne til hva som er viktigst for pasienter, for å kunne evaluere virkningene av medisiner opp mot det som teller mest for pasienter.

Dette var utgangspunktet for en ny, systematisk oversikt om hvordan pasienter vekter ulike effekter av legemidler opp mot hverandre. Forskerne vurderte mer enn 11 000 studier, og fant frem til 16 enkeltstudier som hadde høy kvalitet og som kunne oppsummeres. Ettersom en systematisk oversikt oppsummerer mange studier, blir resultatet mer pålitelig enn i enkeltstudier.

Disse studiene hadde undersøkt hvordan pasienter med schizofreni (n=9), depresjon (n=4), bipolar lidelse (n=2) og ADHD(n=1) vektet ulike konsekvenser av å bruke legemidler.

Studien fant blant annet at:

  • Pasienter verdsetter livet med sykdom mer enn friske forestiller seg
  • Hva som er viktig for pasienter er ofte helt forskjellig fra hva psykiatere mener er viktig
  • Retningslinjer lages uten at en tar utgangspunkt i hva som er viktig for pasienter

Studiene fokuserte mer på bivirkninger og symptomer, enn på livskvalitet og fungering. Pasienter med schizofreni rapporterte at alvorlig sykdom og innleggelse på sykehus var minst ønskelig. Hos pasienter med depresjon, var evnen til å mestre aktiviteter viktigere enn en deprimert sinnsstemning. Det var ikke mulig å gjette seg til hva som var viktigst for pasientene, ut fra alder, kjønn eller hvor alvorlig sykdommen var.

PsykNytts redaktør var førsteforfatter for studien.

Les hele artikkelen hos BMJ Open

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning og pasientinformasjon, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/stor-forskjell-pa-hva-pasienter-og-helsepersonell-mener-er-viktig)