- Støtter ikke bruk av demensmedisiner ved mild kognitiv svikt (CMAJ)

Kanadiske forskere fraråder bruk av kognitive "boostere" som donepezil, kolinisterasehemmere og memantin ved mild kognitiv svikt. Medikamentene har ingen effekt - derimot øker risikoen for gastrointestinale skader, viser en ny metaanalyse.

Forskning har vist at personer med mild kognitiv svikt har økt risiko for å utvikle Alzheimer. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto

Medikamenter som forbedrer kognitiv fungering, som på engelsk kalles "cognitive enhancers", brukes ofte ved demens. Fram til nå har det vært uklart om legemidlene har effekt ved mild kognitiv svikt, et mellomstadium mellom normal kognisjon og demens.

Nå slår en gruppe forskere fra Canada fast at "demensmedisiner" ikke har effekt ved mild kognitiv svikt. I en fersk metaanalyse som nylig ble presentert i Canadian Medical Association Journal, har forfatterne analysert all tilgjengelig kunnskap om effekten av medikamentene donepezil, rivastigmin, galantamin og memantin, ved mild kognitiv svikt.

I søket etter relevant litteratur fant forfatterne 15554 titler og sammendrag, og 1384 artikler. Av disse møtte åtte studier og tre rapporter kriteriene for å bli inkludert i oversikten.

Metaanalysen viste at kognitive «boostere» ikke hadde signifikant effekt på kognisjon eller fungeringsevne hos personer med mild kognitiv svikt. Medikamentene var knyttet til økt risiko for kvalme, diaré og oppkast, sammenlignet med placebo.

- Legemidler som brukes ved demens forbedrer ikke kognisjon eller fungeringsevne hos personer med mild kognitiv svikt, men er derimot forbundet med økt risiko for uønskede gastrointestinale bivirkninger. Funnene våre støtter ikke bruk av medikamentene hos denne pasientgruppen, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .

Les mer om alderspsykiatri , legemidler og oppsummert forskning , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/stotter-ikke-bruk-av-demensmedisiner-ved-mild-kognitiv-svikt-cmaj)