Systematisk oversikt: Topiramat for affektive episoder for pasienter med bipolar lidelse (Cochrane Library)

En oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane Library viser at topiramat ikke er mer effektivt enn placebo når det brukes alene ved affektive episoder.

 Ill.foto: Akirastock, iStockphoto

Topiramat alene ser ikke ut til å hjelpe mot affektive episoder. Ill.foto: Akirastock, iStockphoto

 

I studier med moderat kvalitet fant forskerne at topiramat er like lite eller mindre effektivt enn placebo, og i studier med lav kvalitet fant de at topiramat er like lite effektivt som placebo når det brukes i tillegg til andre legemidler i behandlingen av maniske eller blandede episoder.

Forskerne fant evidens av høy kvalitet for at litium er mer effektivt enn topiramat når det brukes alene i behandlingen av maniske og blandede episoder. Evidens av lav kvalitet og svært lav kvalitet viste ingen forskjell i bivirkninger når topiramat ble sammenliknet med placebo eller alternativ medisin, alene eller sammen med annen behandling.

En svakhet ved den systematiske oversikten var at kvaliteten på evidensen var generelt lav.

Les mer: Topiramate for acute affective episodes in bipolar disorder in adults

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/systematisk-oversikt-topiramat-for-affektive-episoder-for-pasienter-med-bipolar-lidelse-cochrane-library)