Tabletter og kapsler med 3 mg melatonin på negativlisten (Legemiddelverket)

Melatonin Orifarm (tablett 3 mg) er godkjent i Norge. Uregistrerte tabletter og kapsler med 3 mg melatonin settes på negativlisten fra 1. september.

 

apoteker leverer ut medisiner

Apoteket kan ekspedere legemidlene på negativlisten før Legemiddelverket har vurdert søknad om godkjenningsfritak. Ill.foto: Colourbox.

 

 

Melatonin har lenge vært det mest brukte uregistrerte legemidlet i Norge. I 2019 ble det solgt 15 millioner definerte døgndoser (DDD) gjennom ordningen med godkjenningsfritak. Melatonin Orifarm (3 mg tablett) kom på det norske markedet sommeren 2019. Likevel er salget av uregistrerte tabletter og kapsler med 3 mg melatonin fortsatt betydelig. For å sikre rask overgang til det markedsførte produktet, har Legemiddelverket satt uregistrerte produkter med melatonin 3 mg (kapsel og tablett) på negativlisten fra 1. september. Dette innebærer at apoteket ikke kan ekspedere disse legemidlene før Legemiddelverket har vurdert søknad om godkjenningsfritak. Søknader fra før 1. september som ikke er vurdert av Legemiddelverket er ikke lenger gyldige.

Søknader om godkjenningsfritak for melatonin 3 mg (tablett og kapsel) blir bare godkjent når legen bekrefter at pasienten har forsøkt Melatonin Orifarm 3 mg og at det er medisinske grunner til at det godkjente legemidlet ikke kan brukes, eller legen bekrefter at pasienten har en tilstand som gjør at markedsført produkt ikke kan brukes

Dersom pasienten har vedtak om individuell stønad fra HELFO for uregistrerte tabletter eller kapsler med 3 mg melatonin, vil disse vedtakene også gjelde for Melatonin Orifarm.

Kilde: Tabletter og kapsler med 3 mg melatonin på negativlisten (Legemiddelverket)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/tabletter-og-kapsler-med-3-mg-melatonin-pa-negativlisten-legemiddelverket)