Tidlig død blant pasienter i LAR (ROP)

I 2014 og 2015 døde 200 pasienter som var i LAR-behandling. Gjennomsnittsalderen var under 50 år, viser en ny studie fra NKROP-stipendiat Anne Bech.

injeksjonsutstyr og en menneskehånd

Studien undersøker blant annet hvilken behandling som ble gitt før dødsfall inntraff. Ill.foto: Colourbox.

 

Av Frøy Lode Wiig

I sitt doktorgradsarbeid undersøker stipendiat Anne Bech dødelighet i LAR-behandling i Norge i årene 2014 og 2015. Formålet med prosjektet er å gi en bred beskrivelse av dødelighet under LAR-behandling i Norge, samt kartlegge hvilken behandling som ble gitt før død.

Bech har nylig publisert den første artikkelen fra prosjektet: Mortality and causes of death among patients with opioid use disorder receiving opioid agonist treatment: a national register study. I denne studien brukte Bech registerdata for å kartlegge dødelighet og dødsårsaker blant LAR-pasienter i 2014-2015. I løpet av perioden døde 200 personer; det utgjør 1,4 prosent av pasientene i LAR. Gjennomsnittsalder ved død var 48,9 år, og 74 prosent av de døde var menn. Over 80 prosent av pasientene hadde vært mer enn fire år i LAR. Somatisk sykelighet økte med økende alder.

Les mer: Tidlig død blant pasienter i LAR (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/tidlig-dod-blant-pasienter-i-lar-rop)