– Ulikt tjenestetilbud ved utviklingshemning og psykisk lidelse (ROP)

En ny kartlegging av tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming og psykisk lidelse viser at langt fra alle har tilgang til likeverdig helsehjelp med god kvalitet.

kvinne som ringer på dørklokke

Målet med undersøkelsen var å bidra til kunnskapsspredning. Ill.foto: Colourbox. Ill.foto: Mostphotos.

 

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk lidelse (NKUP) som har gjennomført kartleggingen.

NKUP ble etablert i 2019 og skal blant annet bidra til å kartlegge hvordan helseforetakene rundt om i landet organiserer helsehjelp til personer med utviklingshemming og psykisk lidelse.

Organisering har betydning for tjenestetilbudet

– Svarene i den nye kartleggingen viser at det er et sprik mellom kravet til helsetjenester og det som faktisk blir tilbudet til denne pasientgruppen. Tilbudet er ikke godt nok i hele landet, uttaler leder for NKUP, Ellen Kathrine Munkhaugen, på kompetansetjenestens nettsider. Resultatene i undersøkelsen avdekker at det er stor variasjon i hvordan tjenestene til denne pasientgruppen er organisert. En ulikhet som ser ut til å påvirke tilgjengeligheten og kvaliteten i tjenestene.

Vil lære av de som lykkes

Undersøkelsen avdekker imidlertid også enheter med fullverdige tilbud. Dette er funn NKUP nå ønsker å se nærmere på. Målet er å bidra til kunnskapsspredning slik at også flere tjenesteytere kan forbedre sine tilbud.

Les rapporten: Kartlegging av spesialisthelsetjenester til ungdom og voksne med utviklingshemming og psykisk lidelse i Norge

Kilde: ROP – Ulikt tjenestetilbud

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om utviklingsforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/ulikt-tjenestetilbud-ved-utviklingshemning-og-psykisk-lidelse-rop)