– Unngå mer enn ett antipsykotikum til schizofreni-pasienter (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health)

Øk doseringen moderat eller bytt til et annet antipsykotikum dersom antipsykotika-behandlingen ikke gir resultater for schizofreni-pasienten. Unngå høydoseringsstrategier og bruk av flere ulike antipsykotika samtidig.


Kanadierne mener det er best for pasienten å holde seg til én type antipsykotika. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto

Det er anbefalingene fra the Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, som nylig gjennomførte et “optimal bruk”-prosjekt. Et ekspertpanel har vurdert den kliniske og økonomiske effekten av å bruke kombinasjonsterapi med atypiske antipsykotiske legemidler i behandlingen av schizofreni hos ungdom og voksne. Panelet har også vurdert effekten av bruk av høydoseringsstrategier.

Hovedbudskapet i rapporten er at når en pasient med schizofreni ikke responderer godt på et antipsykotika, så bør behandleren vurdere:

Å øke doseringen av medikamentet (innenfor anbefalte rammer) eller å bytte til et annet antipsykotikum. Clozapin bør vurderes som et alternativ.

Høydoseringsstrategier eller bruk av atypiske antipsykotika sammen med andre typer antipsykotika har ikke vist seg å være mer effektive, og kan være mer skadelig enn behandling med anbefalt dose av én type antipsykotika.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, legemidler, oppsummert forskning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/unnga-mer-enn-ett-antipsykotikum-til-schizofreni-pasienter-canadian-agency-for-drugs-and-technologies-in-health)