Uvisst om medikamenter hjelper mot selvskading ved psykisk utviklingshemming (Cochrane)

Kan farmakologiske tiltak redusere selvskadende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming? – Det vet vi for lite om, fastslår forskere i en ny, systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Ill.foto: shaunl, iStockphoto

Selvskading trigges ofte av en opplevelse av intense negative følelser som personen ikke klarer å regulere på annen måte enn ved å skade seg selv. Ill.foto: shaunl, iStockphoto

Personer med psykisk utviklingshemming selvskader relativt ofte. Atferden kan også være en utfordring for behandlere. Kunnskapen om selvskadende atferd hos denne delen av befolkningen, og om hvilke tiltak som kan hjelpe, er liten.

- Det er stort behov for mer kunnskap om bruk av medikamenter ved selvskading hos psykisk utviklingshemmede, særlig fordi de legemidlene som oftest tas i bruk, ikke er ment til bruk ved selvskading, skriver forfatterne av den nye Cochrane-oversikten fra april i år.

Forskerne søkte i en rekke databaser etter studier som sammenlignet antidepressiva, antipsykotika eller stemningsstabiliserende legemidler med placebo hos voksne med psykisk utviklingshemming. Fem studier ble inkludert i oversikten, hvorav fire undersøkte effekten av naltrexon, og én undersøkte effekten av klomipramin. Naltrexon er en opioid-antagonist som brukes ved alkoholavhengighet og opioidavhengighet.  Klomipramin er et trisyklisk antidepressiva.

Studiene var små, med bare 50 deltakere i alt. Klomipramin-studien og tre av studiene som sammenlignet naltrexon med placebo, antydet at legemidlene ga klinisk bedring i selvskading. Den siste naltrexon-studien fant ingen signifikant forskjell mellom legemiddelet og placebo.

- Vi vet for lite til å kunne konkludere med sikkerhet om antidepressiva eller opioid-antagonister har effekt ved selvskading hos personer med psykisk utviklingshemming. Vi trenger flere og langt større undersøkelser for å kunne fastslå om farmakologiske tiltak er nyttige og trygge å ta i bruk hos denne befolkningsgruppen.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler, oppsummert forskning, utviklingsforstyrrelser og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/uvisst-om-medikamenter-hjelper-mot-selvskading-ved-psykisk-utviklingshemming-cochrane)