- Vanskelig å forsvare bruk av benzodiazepiner ved akutt psykose (Cochrane)

Kunnskapen om effekten av benzodiazepiner ved akutt psykose er altfor liten til å kunne forsvare bruk av medikamentene, til tross for utstrakt bruk,

En akutt psykose kan føre til sansebedrag og vrangforestillinger. Ill.foto: digi_guru, iStockphoto

Benzodiazepiner er legemidler som brukes som sovemedisin, beroligende middel og mot epilepsi. Virkningene av medikamentene er i hovedsak beroligende, angstdempende, søvnfremmende, krampestillende og muskelavslappende.

Benzodiazepiner blir ofte brukt ved akutt psykose, særlig når psykosen ledsages av agitasjon eller voldelig atferd, , enten alene eller kombinert med antipsykotika.

En ny, systematisk Cochrane-oversikt oppsummerer all tilgjengelig og oppdatert forskning om bruk av benzodiazepiner ved akutt psykose. Forfatterne søkte etter studier som sammenlignet effekten av benzodiazepiner alene eller kombinert med antipsykotika, med placebo eller antipsykotika, alene eller kombinert med antihistaminer, når målet var å kontrollere agitert atferd og redusere psykose-symptomer.

Forfatterne inkluderte 21 studier, med i alt 1968 deltakere.

Analysen av data viste at:

  • I den ene studien som sammelignet benzodiazepiner med placebo, var det ingen signifikant forskjell i de fleste utfallsmålene. Det var større risiko for ingen bedring hos deltakerne som fikk placebo. Studien hadde svært lav kvalitet.
  • Der benzodiazepiner ble sammenlignet med antipsykotika, var det ingen forskjell på antall deltakere som ikke opplevde bedring. Deltakerne som fikk benzodiazepiner hadde færre ekstrapyramidale bivirkninger, sammenlignet med antipsykotika-gruppen. Studiene hadde middels kvalitet.
  • Det var ingen signifikant forskjell mellom benzodiazepiner alene og benzodiazepiner kombinert med antipsykotika.
  • Når benzodiazepiner i kombinasjon med antipsykotika ble sammenlignet med det samme antipsykotikumet alene, var det ingen forskjell når det gjaldt bedring, men i kombinasjonsgruppen var sannsynligheten større for sedasjon. Studiene hadde svært lav kvalitet.
  • Det var flere av deltakerne som fikk benzodiazepiner kombinert med haloperidol som ikke opplevde bedring, sammenlignet med deltakerne som fikk olanzapin eller ziprasidon. Studiene hadde veldig lav kvalitet.

- Kunnskapen om effekten av benzodiazepiner er ikke god. Vi fant lite data, og de fleste studiene var for små til å kunne påvise forskjeller i positive eller negative effekter ved bruk av ulike medikamenter. Å kombinere benzodiazepiner med andre medikamenter ser ikke ut til å gi noen klare fordeler, men kan derimot gi flere unødvendige, uønskede bivirkninger. Det er behov for forskning av langt bedre kvalitet på dette området, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om legemidler, oppsummert forskning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/vanskelig-a-forsvare-bruk-av-benzodiazepiner-ved-akutt-psykose-cochrane)