Veileder for smittevern i kollektivtransport gjelder nå også for transport av pasienter/brukere (Helsedirektoratet)

Veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) gjelder nå også for transport av pasienter/brukere og er oppdatert med råd for gjennomføring av slik transport.

to unge busspassasjerer med munnbind

Pasienter har et selvstendig ansvar for å følge gjeldende smittevernråd. Ill.foto: Mostphotos.

 

Transportselskapet skal etablere rutiner for hvordan transport skal foregå. De skal videre sikre at alle ansatte er kjent med disse rutinene og har fått opplæring i gjeldende rutiner. Den enkelte sjåfør skal selv sørge for å gjøre seg kjent med gjeldende rutiner for transport av pasienter/brukere under covid-19 pandemien. Sjåføren skal bistå passasjerer slik at de kan etterleve smittevernrådene.

Pasienten/brukeren har et selvstendig ansvar for å følge gjeldende smittevernråd angitt av transportselskapet under hele transporten. Alle råd for transport av pasienter/brukere finner du i Veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)

Veileder for smittevern i kollektivtransport er laget i fellesskap av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver. Få varsel om endringer i veilederne Nederst på forsiden i hver veileder fra Helsedirektoratet kan du legge inn e-post adresse og få varsel hver gang vi oppdaterer eller legger inn nytt innhold i den aktuelle veilederen.

Les mer: Veileder for smittevern i kollektivtransport gjelder nå også for transport av pasienter/brukere (Helsedirektoratet)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/veileder-for-smittevern-i-kollektivtransport-gjelder-na-ogsa-for-transport-av-pasienter-brukere-helsedirektoratet)