Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 14.10.2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2800
 • ISBN - 978-82-8081-543-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 14.10.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Noen grupper er spesielt sårbare for endring og en plan for individuell oppfølging er nødvendig for å forebygge sosiale og økonomiske konsekvenser av sykdom. Følgende grupper bør få tilbud om oppfølging fra sosionom på sykehus eller i den kommunale helse og omsorgstjenesten:

 • Pasienter under 18 år
 • Ungdom/studenter over 18 år
 • Pasienter som er alene med omsorg for barn under 18 år
 • Pasienter med svakt sosialt nettverk
 • Pasienter som er selvstendig næringsdrivende, spesielt enkeltmannsforetak
 • Pasienter som tidligere har hatt store psykososiale belastninger
 • Pasienter som har tilbakefall av sykdom
 • Pårørende som har en omfattende pleie og omsorgsrolle
 • Pårørende som har behov for praktisk eller økonomisk støtte som følge av sykdom i familien

Samarbeid med sosionom

Sosionomer i sykehus, og i den kommunale helse og omsorgstjenesten har spisskompetanse og bred kunnskap om rettigheter, hjelpe- og støtteordninger og kan gi adekvat informasjon, råd og veiledning. Sosionomer har kompetanse i nettverks-og familiearbeid og vil ut i fra pasienten og familiens behov koordinere samarbeid med NAV, sosiale tjenester, barnevern, familievern, boligkontor og andre sosialfaglige etater.